ອັດຕາດອກເບຍເງິນຝາກ
ກີບ ບາດ ໂດຣາ
ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ 1,89% 1,50% 1,50%
​ເງິນ​ຝາ​ກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ - - -
​ເງິນ​ຝາ​ກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນພິເສດ 1,00% 0,25% 0,25%
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ 3,16% 2,00% 2,00%
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ 3,95% 3,00% 3,00%
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ 5,59% 4,00% 4,00%
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ 6,71% 4,50% 5,00%
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ 6,85% 6,00% 5,50%
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ 60 ເດືອນ 7,00% 6,50% 6,50%

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້
ກີບ(%) ບາດ(%) ໂດຣາ(%)
ເງິນກູ້ໄລຍະ 1 ປີ 10.00 9.00 9.00
ເງິນກູ້ໄລຍະ 2 ປີ 10.50 9.50 10.00
ເງິນກູ້ໄລຍະ 3 ປີ 12.00 10.00 10.50
ເງິນກູ້ໄລຍະ 4 ປີ 13.00 10.50 11.00
ເງິນກູ້ໄລຍະ 5 ປີ 14.00 11.00 11.50
ເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວສານ

ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ 2019/11/15
          ສະກຸນເງິນ         ຊື້     ຂາຍ
   USD   U.S. Dollar 8,852 8,862
   THB   Thai Baht 303.00 305.00
   EUR   Euro 9,659 9,707
   AUD   Australian Dollar 5,797 5,911
   JPY   Japanese Yen 78.51 79.94
   CNY   Renminbi Yuan 1,207 1,230
   VND   Vietnam Dong 0.3765 0.3835

Copyright © 2010 ST Bank. All Rights Reserved Designed and Developed Vientiane Lao P.D.R